Architektura ogrodowa - na zgłoszenie czy bez?

1
Architektura ogrodowa - na zgłoszenie czy bez?

28 czerwca 2015 roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego. Zmianie uległo wiele zagadnień. Przybliżymy te, które szczególnie zainteresują naszych Klientów.

Jak się okaże, niektóre zagadnienia nie są tak oczywiste, jakby się mogło wydawać – zachęcamy więc do lektury.

Jakie obiekty na zgłoszenie?

Jeżeli planujesz budowę jednego z niżej wymienionych obiektów, musisz zgłosić zamiar budowy we właściwym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu.

1. Wolno stojące parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35,0 m2, w tym:

  • garaże,
  • altany,
  • przydomowe ganki i oranżerie,

przy czym łączna ilość tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 (5 arów) powierzchni.

2. Przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50,0 m2,

3. Ogrodzenia sąsiadującego z działkami publicznymi i/lub wyższe niż 2,20 m.

Jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia nie otrzymasz żadnej odpowiedzi, oznacza to że Urząd nie wyraził sprzeciwu i możesz zaczynać budowę.

Czego nie trzeba nawet zgłaszać?

Poniżej przedstawiamy grupę obiektów, które możesz wybudować bez żadnych formalności:

1. Parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m – związany z produkcją rolną i uzupełniający zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,

2. Wiaty o powierzchni zabudowy do 50,0 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna powierzchnia tych wiat nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 (10 arów) powierzchni działki,

3. Altany działkowe i obiekty gospodarcze, na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych,

4. Obiekty małej architektury ogrodowej poza miejscami publicznymi,

5. Ogrodzenia, które nie sąsiadują z działkami publicznymi i/lub nie są wyższe niż 2,20 m.

Warto wiedzieć:

Zgodnie z definicją w Prawie Budowlanym, obiektami małej architektury ogrodowej NIE są altany, wiaty czy domki narzędziowe, są to natomiast:

  • obiekty kultu religijnego: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
  • posągi, wodotryski itp.,
  • obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej, np. piaskownice, huśtawki, drabinki,
  • obiekty użytkowe służące utrzymaniu porządku, np. śmietniki.

Jak liczyć powierzchnię zabudowy?

Jak możemy zauważyć, kluczową rolę odgrywa powierzchnia zabudowy, której nie możemy przekroczyć. Ale jak ją wyliczyć?

Cytując Polską Normę:

„Przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym.”
„Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.

No i tu mamy pierwszy problem. Norma definiuje powierzchnie zabudowy dla „budynku”, natomiast wiata i altana, to zgodnie z Prawem Budowlanym „budowla”, a nie „budynek”. Jak w takim razie liczyć powierzchnię zabudowy np. dla wiaty? Powszechnie przyjmuję się, że tak samo jak dla budynków, a więc jako powierzchnię terenu zajętą przez wiatę w stanie wykończonym. Należy jednak pamiętać, że gminy mogą posiadać własne definicje powierzchni zabudowy, ujęte w miejscowych planach zagospodarowania.

W takim razie ile wiata zajmuje tego terenu? Załóżmy, że mamy wiatę o wymiarach zewnętrznych 300 x 400 cm (3 x 4 m), na sześciu słupach o przekroju 10 x 10 cm (0,1 x 0,1 m). Zdaniem wielu architektów, wiata ta zajmuje 0,06 m2 (0,1*0,1*6=0,06) powierzchni terenu (czyli tyle ile zajmują słupy posadowione w gruncie), a nie 12 m2 (3*4=12). Dosłowna interpretacja przepisów, mimo że prawidłowa, kłóci się jednak ze zdrowym rozsądkiem. Gdyby tak liczyć powierzchnię zabudowy dla wiaty, mogłyby być one ogromnych rozmiarów.

Większość Urzędów liczy więc powierzchnie zabudowy wiaty czy altany, jako obrys po zewnętrznych krawędziach słupów, nie dodając przestawania dachu. Przykładowo, powierzchnia zadaszenia wiaty Alba wynosi 36,6 m2 (6,1 * 6), natomiast zewnętrzny rozstaw słupów wynosi 5,8 x 5 co daję powierzchnie zabudowy równą 29 m2.

A co jeżeli połączymy garaż z wiatą? Tu również robi się ciekawie. Mieliśmy przypadek, w którym klient zakupił garaż o powierzchni zabudowy równej 35 m2 (5x7 m) z dostawioną wiatą na drewno o wymiarach 5x2 m. W tym przypadku Urząd uznał, że wiaty nie wlicza się do powierzchni zabudowy garażu. Klient postawił więc garaż + wiatę (o teoretycznej powierzchni zabudowy równej 45 m2) jedynie na zgłoszenie, zgodnie z przepisem, że na garaże o powierzchni zabudowy do 35 m2 wymagane jest jedynie zgłoszenie.

Można więc przyjąć, że obowiązują pewne zwyczaje w liczeniu powierzchni zabudowy, o których pisałem wyżej. Jednak ostateczna interpretacja przepisów zależy do danego urzędnika rozpatrującego sprawę.

Altana czy Wiata?

Jak zdążyliśmy już zauważyć przepisy podają, że altanę stawiamy na zgłoszenie i nie może ona przekraczać 35 m2 powierzchni zabudowy. Natomiast wiatę stawiamy bez formalności i to aż do 50 m2 powierzchni zabudowy. Kiedy więc mamy do czynienia z wiatą, a kiedy z altaną? Niestety ani Prawo Budowlane, ani inne rozporządzenia nie definiują tych pojęć. Będziemy więc posiłkować się wyrokami sądów i Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB).

W PKOB wskazano: Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione.

W wyrokach sądów możemy znaleźć:

II SA/Gd 175/13 - Za podstawowe cechy wiaty należy uznać wsparcie danej budowli na słupach, stanowiących podstawowy element konstrukcyjny, wiążący budowlę trwale z gruntem;

II SA/Gl 265/13 - Uznanie, że wiata oznacza lekką, zadaszoną konstrukcję, częściowo lub zupełnie pozbawioną ścian, nie jest naruszeniem reguł znaczeniowych języka polskiego i brak jest podstaw do kwestionowania, że takie rozumienie wiaty odbiega od zamiarów ustawodawcy;

II FSK 1350/12 - Altana w języku powszechnym, a zwłaszcza w języku literackim to budowla lekkiej konstrukcji, często ażurowa, stawiana w ogrodzie, przeznaczona do wypoczynku oraz ochrony przed deszczem, słońcem

Można więc przyjąć, że konstrukcyjne wiata nie różni się niczym od altany. Jedyna różnica polega na przeznaczeniu - altana ma służyć do rekreacji. Czy można jednak jednoznacznie zdefiniować przeznaczenie takiego obiektu? W praktyce bardzo często altana pełni rolę wiaty, i odwrotnie - w zależności od pory roku czy okoliczności.

Zachęcamy do dzielenia się Państwa doświadczeniami na ten temat.

W następnym artykule przedstawimy zagadnienia dotyczące odległości wiat, altan czy domków od granicy działki i innych budynków.

Pozdrawiamy,

Zespół Ogrodoneo.pl

Komentarze do wpisu (1)

14 marca 2017

a co z ogrodami zimowymi? chciałem taki zrobić w bloku (mój wpis sprzed jakiegoś czasu: http://www.eporady24.pl/ogrod_zimowy_prawo_budowlane,pytania,8,112,6037.html ) i napotkałem ogromny opór urzędu. później sprawę odpuściłem, ale idzie wiosna i myślę nad wznowieniem prac. czy coś się zmieniło w tej materii (prawo, wyroki, praktyka)?

Submit

Sklep

607 311 636

Pn - Pt 7:00 - 15:00

Architektura

669 741 236

Pn - Pt 8:00 - 16:00

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl