Informacje w podsumowaniu zamówienia

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

Regulamin Voucherów

Regulamin Voucherów

Sklepu Internetowego Ogrodoneo.pl

 

 1. Realizacja Vouchera

 1. Vouchery mogą być wykorzystane na zakup dowolnych produktów w Sklepie Internetowym Ogrodoneo.pl.

 2. Vouchery nie są przypisane do osoby lub adresu e-mail. Voucher może wykorzystać każda osoba, posiadająca kod Vouchera. 

 3. Skorzystanie z Vouchera polega na wpisaniu kodu widniejącego na Voucherze w specjalne pole „Kod Rabatowy” w toku realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym Ogrodoneo.pl. Po wpisaniu kodu wartość zamówienia w koszyku zostanie pomniejszona o wartość Vouchera, z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej. Kod Vouchera nie działa na koszty przesyłki.

 4. Kody przypisane do Vouchera mają charakter jednorazowy. Voucher może być wykorzystany wyłącznie w całości. Jeśli wartość Vouchera jest wyższa od całkowitej wartości towarów objętych zamówieniem, Voucher nie będzie mógł zostać użyty.

 5. Dla Voucherów o wartości powyżej 1000 zł, Sprzedawca na życzenie Klienta, może podzielić Voucher na maksymalnie cztery Vouchery o mniejszej wartości, które sumarycznie równają się wartości dzielonego Vouchera. W momencie przesłania Klientowi nowych kodów, następuje anulowanie pierwotnego Vouchera. Termin ważności nowych Voucherów będzie równy terminowi ważności pierwotnego Vouchera. Nowe kody Voucherów przesyłane są na adres e-mail.

 6. Voucherów w całości ani w części nie można wymieniać na środki pieniężne.

 7. Kody Voucherów nie łączą się z innymi kodami rabatowymi oraz innymi kodami Voucherów. Możliwe jest wykorzystanie maksymalnie jednego kodu na jedno zamówienie.

 8. Voucher jest ważny od momentu przekazania go Klientowi przez okres 12 miesięcy. Za datę przekazania przyjmuję się datę wysyłki kodu mailem, lub datę nadania listu z Voucherem. Voucher po upływie terminu ważności może zostać ponownie aktywowany przez Sprzedawcę wyłącznie w przypadku jego niewykorzystania w okresie ważności Vouchera. W celu przedłużenia terminu ważności Vouchera posiadacz Vouchera zobowiązany jest zgłosić do Sprzedawcy żądanie ponownej aktywacji Vouchera.

 9. W przypadku zwrotu towarów opłaconych w całości lub w części Voucherem, zwrot opłaconej Voucherem wartości zamówienia zostanie zrealizowany w formie nowego Vouchera.

 10. Posiadacz Voucherów wygenerowanych na skutek zwrotu towarów zgodnie z pkt. 8 powyżej może wystąpić do Sprzedawcy z wnioskiem o połączenie aktywnych Voucherów w jeden Voucher na kwotę stanowiącą sumę posiadanych przez niego Voucherów. W takiej sytuacji w momencie przesłania Klientowi Vouchera na kwotę z połączonych Voucherów, następuje anulowanie dotychczasowych Voucherów. Termin ważności nowego Vouchera będzie równy terminowi ważności pierwotnego Vouchera.

 11. Posiadacz Vouchera jest odpowiedzialny za poprawne użycie i zachowanie w poufności kodu przypisanego do Vouchera. W przypadku utraty Vouchera, Voucher nie podlega odtworzeniu. Sprzedawca nie umożliwia posiadaczowi Vouchera zgłoszenia zastrzeżenia, czy zablokowania Vouchera.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca Vouchera w przypadku jego przekazania osobie trzeciej jest zobowiązany do poinformowania go o treści niniejszego Regulaminu Voucherów.

 2. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia z wykorzystaniem Vouchera w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Vouchera albo wystąpiła próba jego użycia niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Voucherów będą miały
  zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Voucherów z ważnych powodów,
  jak również do zakończenia programu Voucherów w każdym czasie bez podania
  przyczyny, bez wpływu jednak na ważność i zasady realizacji Voucherów aktywowanych przed zmianą Regulaminu lub zakończeniem programu Voucherów.

 5. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023.

Sklep

607 311 636

Pn - Pt 7:00 - 15:00

Architektura

669 741 236

Pn - Pt 8:00 - 16:00

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl