Przydatne informacje o programie Moja Woda 2023-2024

0
Przydatne informacje o programie Moja Woda 2023

Ruszyła kolejna edycja programu MOJA WODA tym razem jest to 6.000 zł dofinansowania

Co to takiego, ten program MOJA WODA 2023-2024 i w czym ma pomóc?

Polega on między innymi na dotacji do zakupu zbiorników na deszczówkę. Ma on za zadanie poprawić stan gospodarki wodnej na własnej działce, czego skutkiem będzie poprawa ekosystemu w całym kraju.

Do kogo kierowana jest MOJA WODA?

Program kierowany jest do osób fizycznych, którzy posiadają dom jednorodzinny*. Również dofinansowanie dotyczy właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Jeśli dom jednorodzinny ma kilku właścicieli, to o dofinansowanie składa wniosek tylko jedna osoba, za pełnomocnictwem pozostałych współwłaścicieli.

“Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.”

Źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

Która to edycja i jak długo będzie trwała MOJA WODA 2023-2024?

Jest to III edycja programu, niestety w 2022 roku nie przyznano środków na ten program. Natomiast w roku 2023 - 2024 można z niego skorzystać. Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpiło dnia 3.08.2023 r. i będzie trwać do 30.06.2024 r. Jednak na program przeznaczona jest pewien budżet a nowe wnioski wpływają codziennie. Nie ma co zwlekać i należy złożyć wniosek. Nie mamy nic do stracenia, wystarczy tylko wypełnić prosty wniosek. Jeśli wniosek sprawia Ci kłopot, możemy pomóc go wypełnić.

Gdzie złożyć wniosek MOJA WODA?

Wniosek można pobrać ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnego z miejscem zamieszkania (lista jednostek poniżej). Niestety żeby wniosek można było pobrać należy rejestrować się na portalu beneficjenta, następne po rejestracji wniosek będzie dostępny. Z dobrych wiadomości jest to, że mamy dostęp do tego wniosku i możemy pomóc Ci go wypełnić i przesłać w formie pdf. Gdy wniosek będzie wypełniony, są 3 sposoby na jego wysyłkę:

 1. przez portal beneficjenta (również do tego będzie potrzebna rejestracja),
 2. jako dokument na stronie ePUAP,
 3. tradycyjnie na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnym z miejscem zamieszkania.

W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie dofinansowania zbiornika retencyjnego, do beneficjenta zostaje przesłane pismo z informacją o jego przyznaniu na warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie (co będzie stanowiło zawarcie umowy).

Moja woda wniosek - 16 województw i ich portale beneficjenta:

 1. kujawsko-pomorskie → https://portal.wfosigw.torun.pl/
 2. mazowieckie → https://portal.wfosigw.pl/
 3. dolnośląskie → https://portal.fos.wroc.pl/
 4. podlaskie → https://portal.wfosigw.bialystok.pl/
 5. opolskie → https://portal.wfosigw.opole.pl/
 6. małopolskie → https://portal.wfos.krakow.pl/
 7. pomorskie → https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/
 8. lubelskie → https://portal.wfos.lublin.pl/
 9. lubuskie → https://portal.wfosigw.zgora.pl/
 10. zachodniopomorskie → https://wnioski.wfos.szczecin.pl/
 11. wielkopolskie → https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/
 12. śląskie → https://portal.wfosigw.katowice.pl/
 13. świętokrzyskie → https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/
 14. podkarpackie → https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/
 15. warmińsko-mazurskie → https://lsi.fundusz.olsztyn.pl/uzytkownik/profil/profil/logowanie
 16. łódzkie → https://portal.wfosigw.lodz.pl/

Co zyskamy dzięki programowi Moja Woda?

Jeśli otrzymamy pozytywną decyzję skutkuje to otrzymaniem dofinansowania do zbiornika na deszczówkę w wysokości 80% poniesionych kosztów co kwotą jest to minimum 2000 zł, a maksymalnie 6000 zł.

Jakie są wymagania żeby spełnić złożony wniosek na dofinansowanie na deszczówkę 2024?

 1. Do udziału w programie MOJA WODA potrzebne będzie zakupienie zbiorników o łącznej pojemności co najmniej 2000 litrów. Również warto wspomnieć, że nie jest wymagane, aby był to pojedynczy zbiornik 2000l. Zbiorniki nie muszą być ze sobą połączone. Mogą to być zbiorniki podziemne oraz naziemne. 
 2. W ramach programu przedmiot dofinansowania powinien być dopuszczony do stosowania na rynku polskim ale nie może być objęty wcześniejszą dotacją.
 3. Głównym kryterium jest zakończenie przedsięwzięcia w terminie do 30.06.2024 r. 

Jakie wybrać zbiorniki na deszczówkę i czy można wnioskować o wcześniej zakupione?

Najlepiej rozeznać się przed złożeniem wniosku. Posiadając w swojej ofercie wszystko do ogrodu możemy pomóc zorientować się cenowo i doradzić gotowe zestawy dedykowane do programu moja woda 2023-2024. W zestawach znajdują się: kraniki do zbiorników wody, zbieracze i oczywiście zbiorniki na deszczówkę.

Jeśli chodzi o koszty poniesione wcześniej, to wydatki można uwzględniać z datą od 01.01.2023 roku.

Co zrobić po zakupie zbiorników, jak się rozliczyć żeby otrzymać dofinansowanie?

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu dofinansowania oraz zrealizowaniu przedsięwzięcia, należy złożyć wszystkie niezbędne dokumenty do rozliczenia. Są to:

 1. Wniosek o płatność,
 2. Protokół odbioru końcowego (w przypadku gdy przedsięwzięcie jest w całości realizowane przez wykonawcę),
 3. Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (w przypadku, gdy zostało w całości realizowane siłami własnymi),
 4. Faktury/rachunki lub inne dokumenty księgowe wystawione na Beneficjenta,
 5. Dokumenty potwierdzające opłacenie faktur i rachunków,
 6. Ostateczną decyzję zezwalającą na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy, do którego właściwy organ nadzoru budowlanego nie zgłosił sprzeciwu - dotyczy przedsięwzięcia zrealizowanego na nieruchomości, na której na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie planowano lub rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego – dotyczy wniosków w trakcie budowy,
 7. Dokumentacja zdjęciowa na każdym etapie przedsięwzięcia, tym bardziej gdy ktoś wybierze zbiornik podziemny.

UWAGA !! Pamiętaj jeśli składasz wniosek na daną osobę to na nią muszę być też wszystkie koszty.

Złożenie odpowiednich dokumentów rozliczeniowych powinno nastąpić w terminie nie później niż 31.07.2024 r.

Przydatne informacje dofinansowania do wody deszczowej:

 1. Wypłata przyznanego dofinansowania w formie refundacji na rachunek bankowy beneficjenta powinna nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2024 r.
 2. Dofinansowanie jest przeznaczone dla osób fizycznych, głównie dlatego wody opadowe nie mogą być wykorzystane np. do działalności rolniczej.
 3. Okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata od daty rozliczenia wniosku. Należy przez ten okres zachować całą dokumentację.  

Komentarze do wpisu (0)

Submit

Sklep

607 311 636

Pn - Pt 7:00 - 15:00

Architektura

669 741 236

Pn - Pt 8:00 - 16:00

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl